שירה זאבי - עיצוב גבות, איפור קבוע מיקרובליידינג.

תעודות והסמכות

שירה זאבי איפור קבוע - הסמכות
שירה זאבי איפור קבוע - הסמכות
שירה זאבי - עיצוב גבות איפור קבוע
שירה זאבי - מאסטרית איפור קבוע
שירה זאבי - מאסטרית איפור קבוע
שירה זאבי - מאסטרית איפור קבוע
שירה זאבי - מאסטרית איפור קבוע
שירה זאבי - מאסטרית איפור קבוע
שירה זאבי - מאסטרית איפור קבוע
שירה זאבי - מאסטרית איפור קבוע
שירה זאבי - מאסטרית איפור קבוע